Privacyverklaring Van Boeijen Schoenen

1 – Identiteit

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die Van Boeijen Schoenen verricht ten behoeve van het verwerken van persoonsgegevens. Bedrijfsgegevens:

 • Van Boeijen Schoenen,
 • Kerkstraat 1,
 • 3882 BM Putten.
 • Tel: 0341 – 351221
 • E-mail: vanboeijenschoenen@gmail.com
 • Website: www.VanBoeijenSchoenen.nl KvK: 8022365

2 – Persoonsgegevens die worden verwerkt

Van Boeijen Schoenen kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Boeijen Schoenen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Van Boeijen Schoenen verstrekt. Van Boeijen Schoenen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam, Adres en Woonplaats (NAW) gegevens
 • Het tekstbericht dat u via het contactformulier op de site heeft verzonden
 • Technische gegevens zoals:
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Internetbrowser en apparaat type

3 – Waarom heeft Van Boeijen Schoenen deze gegevens nodig?

Van Boeijen Schoenen verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail, whatsapp en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent. Tevens gebruikt Van Boeijen Schoenen uw gegevens om onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te sturen of u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Als Van Boeijen Schoenen vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal Van Boeijen Schoenen u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

4 – Hoe lang bewaart Van Boeijen Schoenen uw gegevens?

Van Boeijen Schoenen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is volgens de daarvoor wettelijk vastgelegde termijnen.

5 – Websitebezoek

Op de website van Van Boeijen Schoenen worden de algemene bezoekersgegevens en het tekstbericht dat is verzonden via het contactformulier opgeslagen en na 2 jaar automatisch verwijderd.

6 – Rechten van klanten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 gehandhaafd wordt, krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt. De AVG komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uw bestaande privacyrechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten. Deze zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u een reactie hebt achtergelaten, ontvangt u direct een kopie van het bericht dat u hebt verzonden. U kunt ons verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

– Direct marketing

Gebruikt Van Boeijen Schoenen persoonsgegevens voor direct marketing, dan hebben betrokkenen altijd het recht om hiertegen bezwaar te maken. De mogelijkheid om bezwaar te maken staat onder iedere e-mail die Van Boeijen Schoenen verstuurt vermeld. Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens voor directmarketing, dan moet Van Boeijen Schoenen hier direct mee stoppen.

– Het recht om bezwaar te maken:

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Van Boeijen Schoenen moet u informeren over het recht op bezwaar. Dit moet Van Boeijen Schoenen doen uiterlijk op het moment van het eerste contact met u. Van Boeijen Schoenen informeert u hierover door middel van deze privacyverklaring.

– Verzoek binnen 1 maand uitvoeren:

Van Boeijen Schoenen is in de meeste gevallen verplicht om uw verzoek binnen 1 maand uit te voeren en u ook binnen 1 maand te laten weten dat dat is gebeurd, tenzij Van Boeijen Schoenen volgens de AVG niet verplicht is om aan uw verzoek te voldoen. Maar ook dan moet Van Boeijen Schoenen u dat binnen 1 maand laten weten. Voor meer informatie: zie www.rijksoverheid.nl – zoek op AVG en WGBO en Autoriteit Persoonsgegevens/

– Het recht op duidelijke informatie / informatieplicht onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit betekent dat Van Boeijen Schoenen verplicht is om nieuwe bezoekers van de website duidelijk te informeren over wat Van Boeijen Schoenen met hun persoonsgegevens doet. Van Boeijen Schoenen informeert en wijst website-bezoekers op hun privacy rechten door middel van deze privacyverklaring.

7 – Verantwoordingsplicht

Onder de AVG geldt de verantwoordingsplicht. Dit betekent dat Van Boeijen Schoenen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet kunnen aantonen dat Van Boeijen Schoenen aan de AVG voldoet. Van Boeijen Schoenen moet onder meer kunnen laten zien dat ze bezoekers goed heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens. Van Boeijen Schoenen wijst alle website-bezoekers op deze privacyverklaring. De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij Van Boeijen Schoenen om aan te tonen dat Van Boeijen Schoenen aan de privacyregels voldoet.

8 – Beveiligen

Van Boeijen Schoenen heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking hiervan tegen te gaan, hierbij wordt ISO 27001 als richtlijn gebruikt. Gegevens die u via de website communiceert, worden middels een beveiligde verbinding verzonden. Van Boeijen Schoenen verplicht Subverwerkers – zoals de hostingpartij van de website – zich aan deze organisatorische en technische maatregelen te conformeren.

9 – Klachten

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik of u wenst meer informatie over de beveiliging van door Van Boeijen Schoenen verzamelde persoonsgegevens, neem dan meteen contact op met Van Boeijen Schoenen, Kerkstraat 1, 3882 BM Putten. Tel: 0341 – 351221 E-mail: vanboeijenschoenen@gmail.com Website: www.VanBoeijenSchoenen.nl Uw klacht/tip kan een reden zijn om een onderzoek te starten.

10 – Geautomatiseerde besluitvorming

Van Boeijen Schoenen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

11 – Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Van Boeijen Schoenen gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Van Boeijen Schoenen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen (zoals taalvoorkeur) onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

– Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

– Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Waar je gegevens naar toe worden gezonden

– reCAPTCHA

Van Boeijen Schoenen maakt gebruik van de reCAPTCHA service van Google Inc. om de website te beschermen tegen spam en misbruik. Om reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar, en verwerkt door Google. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van Google.

Wijziging Privacyverklaring

Van Boeijen Schoenen behoudt zich het recht deze privacyverklaring te wijzigen. De privacyverklaring is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

Versie: V2022-1